REFERENCE PROJEKTINŽENJERING             REFERENCE mr DRAGAN ZLATKOV


1. Statički i dinamički proračun i detalji armature poslovno-stambene zgrade “Češalj” L3 u Dimitrovgradu (sa prof. dr M. Milićevićem) “Institut za građevinarstvo i arhitekturu Građevinskog fakulteta u Nišu”

2. Statički proračun i detalji armature objekta za dnevni boravak penzionera u Dimitrovgradu (sa prof. dr M. Milićevićem) “Institut za građevinarstvo i arhitekturu Građevinskog fakulteta u Nišu”

3. Statički proračun i detalji armature trgovačkog centra u Dimitrovgradu, DP “Nišprojekt” Niš

4. Statički i dinamički proračun nadgradnje potkrovlja stambenih zgrada “Češalj” u Dimitrovgradu ( tri objekta ) DP “Nišprojekt” Niš

5. Statički i dinamički proračun i detalji armature za objekat “Špedicije” na graničnom prelazu “Gradina” kod Dimitrovgrada, DP “Zavod za urbanizam” Pirot

6. Projekat konstrukcije tavanskog prostora za objekat “Špedicije” na graničnom prelazu “Gradina” kod Dimitrovgrada, MP “Pronaiss” Niš

7. Projekat konstrukcije fabrike stočne hrane “Agrostočar” Pirot, MP “Pronaiss” Niš

8. Projekat rekonstrukcije SPP Pirot poslovnice u Dimitrovgradu, MP “Pronaiss” Niš

9. Projekat konstrukcije poslovno-trgovačkog objekta u Dimitrovgradu, DP “Zavod za urbanizam” Pirot

10. Projekat krovne konstrukcije poslovnog objekta osiguranja “Dunav” u Pirotu, MP “Pronaiss” Niš

11. Statički i dinamički proračun nadgradnje bolnice u Leskovcu (sa prof. dr M. Milićevićem), DP “Crna Trava” Leskovac

12. Statički i dinamički proračun i detalji armature objekta “Palata Lešjaninova” u Nišu (sa prof. dr M. Milićevićem) “Studio” Niš

13. Glavni projekat konstrukcije objekta “Promont komerc” u Nišu, “Arhitektonska radionica” Niš

14. Projekat konstrukcije nadstrešnice i proizvodne hale “Ozing”-Sokobanja, pogon na lokaciji Poružnički put, Institut za građevinarstvo i arhitekturu GF Niš

15. Projekat konstrukcije objekta SD Winer broker u Niškoj Banji “Projekt biro” Niš

16. Glavni projekat konstrukcije objekta Pekarskog preduzeća “Crni Marko” u Pirotu, “Arhitektonska radionica” Niš

17. Glavni projekat krovne konstrukcije objekta Dom za stare i penzionere Dimitrovgrad u Dimitrovgradu. “Arhitektonska radionica” Niš

18. Glavni projekat magacina u Surčinu, “Arhitektonska radionica” Niš.

19. Glavni projekat konstrukcije dogradnje OŠ ”Moša Pijade” u Dimitrovgradu, “Arhitektonska radionica” Niš

20. Projekat obezbeđenja trajnog rešenja za unos opreme otvaranjem otvora na fasadi i proračun nosivosti poda na mestima montaže nove opreme u objektu “Nova fabrika duvana” DIN Niš, Institut za građevinarstvo i arhitekturu GAF Niš

21. Prethodna studija opravdanosti za izgradnju objekta sportska dvorana u Dimitrovgradu, Institut za građevinarstvo i arhitekturu GAF Niš

22. Studija opravdanosti za izgradnju objekta sportska dvorana u Dimitrovgradu, Institut za građevinarstvo i arhitekturu GAF Niš

23. Elaborat o snimanju i ispitivanju i oceni stanja poda proizvodne hale “Nova fabrika duvana” DIN Niš sa predlogom mera za sanaciju, Institut za građevinarstvo i arhitekturu GAF Niš

24. Analiza mogućnosti nadgradnje potkrovlja stambene zgrade u ul. H. Veljkovoj 35 u Nišu, Institut za građevinarstvo i arhitekturu GAF Niš

25. Analiza mogućnosti nadgradnje stambene zgrade u ul. Dušanovoj br. 82 i 84 u Nišu, Institut za građevinarstvo i arhitekturu GAF Niš

26. Analiza mogućnosti nadgradnje, Idejni projekat i Glavni projekat konstrukcije nadgradnje potkrovlja stambene zgrade u ul. Prvomajska br. 2 u Nišu, “Arhitektonska radionica” Niš

27. Analiza mogućnosti nadgradnje, Idejni projekat i Glavni projekat konstrukcije nadgradnje potkrovlja stambene zgrade u ul. Prvomajska br. 2a u Nišu, “Rekonstruktor” Niš

28. Analiza mogućnosti nadgradnje, Idejni projekat i Glavni projekat konstrukcije nadgradnje potkrovlja stambene zgrade u ul. V. Mišića br. 1 u Nišu, “Arhitektonska radionica” Niš

29. Analiza mogućnosti nadgradnje, Idejni projekat i Glavni projekat konstrukcije nadgradnje stambene zgrade u ul. Nova železnička kolonija br. 1 u Nišu, “Sigma” Smederevska Palanka

30. Analiza mogućnosti nadgradnje i Idejni projekat nadgradnje stambene zgrade u ul. Krive livade br. 1, 3 i 5 u Nišu, “Sigma” Smederevska Palanka

31. Glavni projekat konstrukcije nadgradnje stambene zgrade u ul. Krive livade br. 1, 3 i 5 u Nišu, “Arhitektonska radionica” Niš

32. Analiza mogućnosti nadgradnje, Idejni projekat i Glavni projekat konstrukcije nadgradnje potkrovlja stambene zgrade u ul. V. Mišića br. 3 u Nišu, “Arhitektonska radionica” Niš

33. Analiza mogućnosti nadgradnje, Idejni projekat i Glavni projekat konstrukcije nadgradnje potkrovlja stambene zgrade u ul. M. Gorki br. 2 u Nišu, “Arhitektonska radionica” Niš

34. Analiza mogućnosti nadgradnje, Idejni projekat i Glavni projekat konstrukcije nadgradnje potkrovlja stambene zgrade u ul. Sremska br. 17 i 19 u Nišu, “Arhitektonska radionica” Niš

35. Analiza mogućnosti nadgradnje, Idejni projekat i Glavni projekat konstrukcije nadgradnje potkrovlja stambene zgrade u ul. Sremska br. 9 i 11 u Nišu, “Arhitektonska radionica” Niš

36. Analiza mogućnosti nadgradnje, Idejni projekat i Glavni projekat konstrukcije nadgradnje potkrovlja stambene zgrade u ul. Sremska br. 15a u Nišu, “Arhitektonska radionica” Niš

37. Analiza mogućnosti nadgradnje, Idejni projekat i Glavni projekat konstrukcije nadgradnje potkrovlja stambene zgrade u ul. Velikotrnavska br. 11 u Nišu, “Arhitektonska radionica” Niš

38. Glavni projekat konstrukcije rekonstrukcije i dogradnje crkve Sv. Nikolaja u Nišu, “Arhitektonska radionica” Niš

39. Idejni projekat i Glavni projekat konstrukcije rekonstrukcije i nadgradnje stambenih zgrada u ul. 12. Februar br. 97, 97a, 99 i 99a u Nišu, “Arhitektonska radionica” Niš

40.. Analiza mogućnosti nadgradnje, Idejni projekat i Glavni projekat konstrukcije nadgradnje potkrovlja stambene zgrade u ul. B. Adžije 72 i 74 u Nišu, “Arhitektonska radionica” Niš

41. Analiza mogućnosti nadgradnje, Idejni projekat i Glavni projekat konstrukcije nadgradnje potkrovlja stambene zgrade u ul. B. Adžije br. 57 u Nišu, “Arhitektonska radionica” Niš

42.. Analiza mogućnosti nadgradnje, Idejni projekat i Glavni projekat konstrukcije nadgradnje potkrovlja stambene zgrade u ul. Rentgenova br. 8 i 10 u Nišu, “Arhitektonska radionica” Niš

43. Analiza mogućnosti nadgradnje, Idejni projekat i Glavni projekat konstrukcije nadgradnje potkrovlja stambene zgrade u ul. S. Mladenovića br. 42 u Nišu, “Arhitektonska radionica” Niš

44. Analiza mogućnosti nadgradnje, Idejni projekat i Glavni projekat konstrukcije nadgradnje potkrovlja stambene zgrade u ul. B. Tasković 113, 115, 117 u Nišu, “Arhitektonska radionica” Niš

45. Analiza mogućnosti nadgradnje, Idejni projekat i Glavni projekat konstrukcije nadgradnje potkrovlja stambene zgrade u ul. Prvi ustanak br. 1 u Nišu, “Arhitektonska radionica” Niš

46. Glavni projekat konstrukcije za izgradnju stambeno-poslovnog objekta u ul. Laze Lazarevića u Pirotu, “Arhitektonska radionica” Niš

47. Analiza mogućnosti nadgradnje, Idejni projekat i Glavni projekat konstrukcije nadgradnje potkrovlja stambene zgrade u ul. P. Lumumbe br. 2 u Nišu, “Mokolini” Niš

48. Analiza mogućnosti nadgradnje, Idejni projekat i Glavni projekat konstrukcije nadgradnje potkrovlja stambene zgrade u ul. P. Lumumbe br. 4 u Nišu, “Mokolini” Niš

49. Analiza mogućnosti nadgradnje, Idejni projekat i Glavni projekat konstrukcije Nadgradnje potkrovlja stambene zgrade u ul. P. Lumumbe br. 1 u Nišu, “Mokolini” Niš

50. Glavni projekat konstrukcije sanacije i rekonstrukcije objekta Magacin fermentisanog duvana u kompleksu DIN “Fabrika duvana” Niš, Institut za građevinarstvo i arhitekturu GAF Niš

51. Glavni projekat konstrukcije sanacije i rekonstrukcije objekta Magacin repromaterijala u kompleksu DIN “Fabrika duvana” Niš, Institut za građevinarstvo i arhitekturu GAF Niš

52. Ekspertiza o stanju, stepenu i obimu oštećenja konstruktivnih elemenata objekta Stara fabrika duvana u kompleksu DIN “Fabrika duvana” Niš, Institut za građevinarstvo i arhitekturu GAF Niš

53. Studija o sanaciji objekata Staro kupatilo u okviru Instituta za prevenciju, lečenje i rehabilitaciju reumatskih i kardiovaskularnih bolesti “Niška Banja” u Nišu, Institut za građevinarstvo i arhitekturu GAF Niš

54. Glavni projekat konstrukcije objekta “Crkve Sveti Spas” u s. Željuša kod Dimitrovgrada, Zavod za zaštitu spomenika kulture Niš

55. Glavni projekat konstrukcije objekta “Konak manastira Sveti Jovan” u s. Krupac kod Pirota, Zavod za zaštitu spomenika kulture Niš

56. Glavni projekat sanacije konstrukcije zvonika “Saborne crkve” u Nišu, Institut za građevinarstvo i arhitekturu GAF Niš

57. Glavni projekat konstrukcije nadgradnje stambene zgrade u ul. Dušanovoj br. 82 i 84 u Nišu, ABR Niš

58. Glavni projekat konstrukcije stambene zgrade u ul. L. Kostića br. 1 u Nišu, DMB Inženjering Niš

59. Glavni projekat konstrukcije stambene zgrade u ul. Nemanjina br. 7 u Nišu, DMB Inženjering Niš

60. Prethodna studija opravdanosti za izgradnju objekta sportska dvorana u Pirotu, Institut za građevinarstvo i arhitekturu GAF Niš

61. Seizmička mikrorejonizacija građevinske površine za objekat sportska dvorana u Pirotu (sa prof. dr S. Zdravkovićem), Institut za građevinarstvo i arhitekturu GAF Niš

62. Generalni projekat konstrukcije za izgradnju objekta sportska dvorana u Pirotu, Institut za građevinarstvo i arhitekturu GAF Niš

63. Glavni projekat konstrukcije za izgradnju objekta sportska dvorana u Pirotu, Institut za građevinarstvo i arhitekturu GAF Niš

64. Glavni projekat konstrukcije za izgradnju stambeno-poslovnih objekata Po+P+4+Pk : Lamela 1 objekti A1 i A2, Lamela 2 objekti B1 i B2 i Lamela 3 objekat C, u naselju Tanasko Rajić u Pirotu, “Konit” d.o.o. Pirot

65. Glavni projekat konstrukcije sanacije objekta Stara fabrika duvana u kompleksu DIN “Fabrika duvana” Niš, Institut za građevinarstvo i arhitekturu GAF Niš

66. Glavni arhitektonsko-građevinski projekat za izgradnju objekta Servis Mercedes (Euro Star) u Nišu, Toponički put, “DMB Inžinjering” Niš

67. Analiza mogućnosti nadgradnje, Idejni projekat i Glavni arhitektonsko-građevinski projekat nadgradnje stambene zgrade u ul. Tome Rosandića br. 2 u Nišu, “Sigma” Smederevska Palanka

68. Analiza mogućnosti nadgradnje, Idejni projekat i Glavni arhitektonsko građevinski projekat nadgradnje stambene zgrade u ul. Prvog ustanka br. 15 u Nišu, “DMB Inžinjering” Niš

69. Glavni projekat konstrukcije stambeno poslovnog objekta Po+P+4+Pk, tri lamele, ul. Ratka Mitrovića blok 50a Beograd, Crna trava Leskovac

70. Glavni projekat konstrukcije stambeno poslovnog objekta Po+P+2+Pk, tri lamele, ul. Ratka Mitrovića blok 56a Beograd, Crna trava Leskovac

71. Glavni projekat konstrukcije stambeno poslovnog objekta Po+P+2+Pk, pet lamela, ul. Ratka Mitrovića blok 54a Beograd, Crna trava Leskovac

72. Analiza mogućnosti nadgradnje, Idejni projekat i Glavni arhitektonsko-građevinski projekat nadgradnje stambene zgrade u ul. Tome Rosandića br. 5 u Nišu, “DMB Inžinjering” Niš

73. Glavni projekat konstrukcije stambene zgrade 2Po+P+3+Pk, ul. Braće Miladinov br. 10 Beograd, “ALEK BO” Beograd

74. Analiza mogućnosti nadgradnje, Idejni projekat i Glavni arhitektonsko građevinski projekat nadgradnje stambene zgrade u ul. Stara železnička kolonija br. 10 u Nišu, “Sigma” Smederevska Palanka

75. Analiza mogućnosti nadgradnje, Idejni projekat i Glavni arhitektonsko građevinski projekat nadgradnje studentskog doma u Kragujevcu, “Sigma” Smederevska Palanka

76. Analiza mogućnosti nadgradnje, Idejni projekat i Glavni projekat konstrukcije nadgradnje stambenih zgrada u ul. Nova železnička kolonija br. 2, 3 i 4 u Nišu, “Sigma” Smederevska Palanka

77. Glavni projekat konstrukcije rezervoara u podrumu objekta br. 20 u krugu DIN “Fabrika duvana” A.D. Niš, Institut za građevinarstvo i arhitekturu GAF Niš

78. Glavni projekat konstrukcije Glavnog staničnog objekta Autobuske stanice u Leskovcu, Plankom Leskovac

79. Glavni projekat konstrukcije objekta Crkve Svetog Pantelejmona u Nišu, Forma Antika Niš

80. Glavni projekat konstrukcije poslovnog objekta Eurosena, Aleksinački rudnici, Norma Aleksinac

81. Glavni projekat konstrukcije poslovno-stambenog objekta Po+P+6, ul. 7. juli br. 7 Niš, Koneski biro Niš

82. Glavni projekat konstrukcije poslovno-stambenog objekta Po+P+4+Pk, ul. Cara Dušana br.81 i 83 Niš, Koneski biro Niš

83. Glavni projekat konstrukcije poslovno-stambenog objekta Po+P+M+3, ul. Cara Dušana br. 86 Niš, Naisprojekt Niš

84. Glavni projekat konstrukcije izgradnje stambene zgrade u ul.Dušanovoj br. 92 i 94 u Nišu, “Sigma” Smederevska Palanka

85. Analiza mogućnosti nadgradnje, Idejni projekat i Glavni arhitektonsko građevinski projekat nadgradnje stambene zgrade u ul. Tome Rosandića br. 1 u Nišu, “Arhitektonska radionica” Niš

86. Idejni projekat konstrukcije izgradnje novog bloka studentskog doma na gradskom polju u Nišu, Institut za građevinarstvo i arhitekturu GAF Niš

87. Glavni projekat konstrukcije izgradnje stambene zgrade u ul. Kosovke devojke prilaz I u Nišu, “Sigma” Smederevska Palanka

88. Glavni projekat konstrukcije stambene zgrade 2Po+P+3+Pk, ul. Šumatovačka br. 42 Beograd, “ALEK BO” Beograd

89. Glavni projekat konstrukcije objekta Magacin i upravna zgrada Promont Komerca u Nišu, naselje Milka Protić Niš, “Sigma” Smederevska Palanka

90. Glavni projekat konstrukcije izgradnje stambeno-poslovnog bloka, ul. B. Krsmanović u Nišu, Institut za građevinarstvo i arhitekturu GAF Niš

91. Glavni projekat konstrukcije dogradnje zgrade Univerziteta MEGATREND u Zaječaru, Teking Niš

92. Glavni projekat konstrukcije višenamenskog laboratorijskog prostora Mašinskog fakulteta (faza I) na KP br. 156-2 KO Niš-Crveni krst, Institut za građevinarstvo i arhitekturu GAF Niš

93. Glavni projekat konstrukcije hotela „Jelak“ u Lukovskoj banji, MD Projekt, Prokuplje

Agencija za projektovanje, inženjering, konsalting i nekretnine

PROJEKTINŽENJERING

Cara Dušana 90-92, mezanin, lokali 9 i 10, Niš